Menu
Cart 0

Ud med lugten i Slagterier

 

Slagterier har en meget stor erfaring med nedbringelse af bakterier og rengøring er altid kritisk. Men der kan opstå steder i slagteriet, hvor lugten skal fjernes eller formindskes.
Ventilationsanlæggets filtre er designet til at opsamle større partikler, men lugten kan stadig være en udfordring.
RAUS tilbyder to løsninger.
Du kan kontakte os 24/7 og få fjernet lugten med det samme.
Men eftersom lugten ofte vil være et tilbagevendene problem, tilbyder vi også en præventiv løsning ved hjælp af en stationær Ozon-generator der installeres i den første del af aftrækskanalen.
Opmagasineringsbeholdere til affaldet fra produktionen kan også afgive ubehagelig lugt. Også her kan en stationær Ozon generatorer hjælpe med, at holde/fjerne lugten, så den ikke slipper ud i omgivelserne.
RAUS har gode erfaringer fra grise- og minkslagterier.
Kontakt os her for mere information om de to løsninger.